Kurz se zabývá problematikou DRG. Je zaměřen na obecný popis základních principů a fungování DRG, popis vlastností a terminologie používané v souvislosti s tímto systémem. Obsahem kurzu je také seznámení s prostředím expertního systému SWLab DRG, jeho jednotlivými částmi a funkcemi.

Kurs laboratorní informační systém seznamuje s informační podporou základních laboratorních procesů v jednom z nejrozšířenějších laboratorních systému v ČR, systému OpenLIMS.
Kurs podpora ošetřovatelské péče v NIS se zabývá problematikou elektronického vedení ošetřovatelské dokumentace v nemocničním informačním systému a poskytuje praktické ukázky funkcí NIS Stapro Akord pro podporu ošetřovatelské péče.